Program

31. Kongres asistované reprodukce

Do termínu zveřejnění kompletního odborného programu 15. 10. 2021
zveřejňujeme časový harmonogram kongresu.
O aktualizaci vás budeme informovat emailem.

Úterý 9. 11. 2021

 

09.15 – 09.30 Úvodní slovo

1. blok přednášek
09.30 – 10.45 Reprodukční medicína: klinická část
11.40 – 12.30 PRO – PROTI – kontroverze
10:45 – 11.10 Coffee break
11.10 – 11.40 Zprávy z NRAR
12.30 – 14.00 Oběd
14.00 – 14.45 Firemní sympozium
14.45 – 15.15 Předání ceny prof. Pilky a ceny za nejlepší abstrakt

2. blok přednášek
15.15 – 16.30 Reprodukční medicína: výzkum a vize
16.30 – 16.50 Coffee break
16.50 – 18.10 Reprodukční medicína: výzkum a vize

3. blok přednášek
16.50 – 18.10

 

Sestry a koordinátorky: komunikace s problémovým pacientem

 

 

18.30 – 19.30

 

Zasedání výboru SAR ČGPS

20.00 – 24.00 Společenský večer

Středa 10. 11. 2021

 

09.00 – 09.30 Zprávy z výboru SAR ČGPS
09.30 – 10.15 Firemní sympozium
10.15 – 10.45 Coffee break

4. blok přednášek
10.45 – 12.50 ART -Embryologie, laboratoř
12.50 – 13.00 Závěrečné slovo
13.00 – 14.00 Oběd

Vědecký výbor:

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.
(Ústav histologie a embryologie, LF MU Brno)

RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., MBA
(IVF CUBE, Praha)

MUDr. Nicole Mardešićová
(Pronatal Sanatorium, Praha)

MUDr. Pavel Otevřel
(REPROFIT, Brno)

MUDr. Jan Vodička
(Fakultní nemocnice Olomouc)

Posterovou sekci bude možné navštívit v úterý 9. 11. 2021 od 11.00, ve středu 10. 11. 2021 od 9.30 do 10.15 za přítomnosti autorů.