Přednášky

31. Kongres asistované reprodukce

Úterý 9. 11. 2021

Úvodní slovo

BLOK I A: reprodukční medicína (vyzvané přednášky)

CHAIR: Štěpán Machač/ Peter Harbulák (SK)

  1. Yacoub Khalaf (UK): Recurrent IVF Failure (angl.)

2. PRO x PROTI Endometriosa: konservativní nebo operační přístup při léčbě neplodnosti

Moderátor: Tonko Mardešić

Peter Krajkovič ( SK): Konservativní přístup

Jan Dranoňovský: Operační přístup

3. Michal Mára: Reprodukční aspekty operací děložní myomatózy, adenomyózy a pánevní endometriózy. Představení projektu REAdME

4. Sponzorované sympozium f. Gedeon Richter

Marketing ČR, s.r.o.: Pro zdraví ženy – vždy vedle sebe

Moderátor: Štěpán Machač

Michaela Soušková: Použití transdermálních estrogenů v asistované reprodukci

Gabriela Stránská: Srovnání biosimilars a originálního rekominantního FSH ve stimulačních protokolech s gestageny

BLOK I B: Reprodukční medicína

CHAIR: David Rumpík, Nicole Mardešićová

5. Karel Řežábek: Data z Národního registru asistované reprodukce

6. Zuzana Holubcová: Zprávy z ESHRE

7. Hana Konečná: Informovaný souhls v 3rd party reproduction: nové ESHRE guideliny

8. Pavel Svitok (SK):  Oxidačno-redukčný potenciál ako marker mužskej plodnosti

9. Tonko Mardešić: Hladiny progestorenu v den přenosu rozmražených embryí do dělohy připravené kombinací estrogenu a progestorenu a jejich vliv na výsledky léčby

10. Gabriela Tauwinklová: Pokročilé techniky selekce spermií: efekt na výsledky IVF léčby

11. Sponzorované sympozium f. Merck spol. s.r.o.

ROUND TABLE: Závažné nežádoucí události v tkáňových zařízeních – konsekvence, analýza rizikm reporting, řešení problematických situací

Moderátorka: Kateřina Veselá

Diskutující: Renata Hüttelová, Monika Koudová, Eva Tomková

BLOK II: Reprodukční medicína – výzkum, vize (vyzvané přednášky)

CHAIR: Zuzana Holubcová, Jan Vodička

12. Jaroslav Petr: Embrya a embryoidy – co bychom s nimi mohli a co bychom neměli dělat

13. Jiří Froněk: Transplantace dělohy

Uvedení ceny prof. Pilky 

14.  Sponzorované sympozium  f. FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.

Sextant v ovariální stimulaci

Moderátor: Tonko Mardešić

Tonko Mardešić: AMH jako zrcadlo ovariální rezervy

Tomáš Bágocsi: Jak správně určit azimut?

Pavel Otevřel: Per aspera ad astra

BLOK III: Sestry a koordinátorky

Jan Ženatý: Komunikace s problémovým pacientem

Středa 10. 11. 2021 

  1. Zprávy z výboru SAR ČGPS

BLOK IV A: ART – Embryologie, laboratoř

CHAIR: Renata Hüttelová, Ladislava Jelínková

2. David Kubíček: Neinvazivní chromozomový screening (NICS) embryí

3. Kateřina Tvrdoňová: Rozdíly v morfokinetických parametrech a výskytu multinukleací u lidských embryí geneticky normálních, abnormálních a euploidních embryí vedoucích ke klinické gravidit

4. Jakub Horák: Výsledky opakovaných vyšetření ebryí potvrzují vysokou diagnostickou spolehlivost PGT-A po přesné kategorizaci embryí na eupoidní, aneuploidní a mozaicistní

5. Jan Diblík: Rozšířené testování nosičství dědičných chorob v prekoncepční péči

6. Rostislav Navrátil: PANDA Carrier – nový panelový csreening 110 nejčastějších recesivních chorob

7. Sponzorované sympozium f.PentaGen s.r.o.: Artificial Intelligence in IVF – IDA Score ( Angl.)